گزارش تصویری: 22 بهمن تماشایی مردم خنج


مردم اهل سنت و شیعه شهرستان خنج با حضور گسترده خود در سالروز جشن انقلاب، در لیبک به فرمان رهبری، یک 22 بهمن تماشایی رقم زدند. 


۲۲ بهمن ۱۳۹۶