گزارش تصویری: خروش ضداستکباری سنی و شیعه خنج در راهپیمایی 13 آبان


خیابانهای شهر خنج در روز 13 آبان صحنه حضور مردمی بود که با وحدت و همدلی، به آرمانهای ایران اسلامی لبیک گفتند و علیه استکبار جهانی، فریاد "مرگ بر آمریکا" و "مرگ بر اسرائیل" سردادند.

 


۱۳ آبان ۱۳۹۶