تصاویر اختصاصی خنج کهن از وداع مسئولین با آیت الله هاشمی رفسنجانی


مسئولین کشور و رجل سیاسی با حضور در حسینیه جماران، با پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی وداع کردند.
عکاس: سعید علی آبادی 


۲۰ دي ۱۳۹۵