آغاز به كار نخستین ايستگاه مطالعه در نانوايي های شهرستان خنج


اين طرح بر مبناي نهضت مطالعه مفيد شهروندان رقم خورده است و حاضرین در صف انتظار نانوايي، افراد هدف اين طرح مي باشند.

به گزارش خنج کهن، فاز نخست ايستگاه مطالعه در نانوايي های شهرستان خنج، از نانوايي عبدالحميد زماني شروع شد و قرار است در سایر نانوايي ها نیز به اجرا در آيد.

جابر ضیایی رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان خنج در این خصوص در گفتگو با خنج کهن، گفت: اين طرح بر مبناي نهضت مطالعه مفيد شهروندان رقم خورده است و حاضرین در صف انتظار نانوايي، افراد هدف اين طرح مي باشند.وی ادامه داد: كتاب های اين ايستگاه از نوع كتب ايستگاه مطالعه بوده و مجله هاي بعد از تيراژ سوم موجود در كتابخانه هاي شهرستان نیز، از موارد مورد استفاده در اين طرح مي باشد.

رئیس اداره کتابخانه های عمومی خنج عنوان کرد: شهروندان محترم چنانچه كتاب يا مجله اي بدون استفاده در منزل دارند، مي توانند آن را به اين ايستگاه های مطالعه اهدا نمایند.

ضیایی همچنین گفت: کتاب ها و مجلات این ایستگاه های مطالعه با اولين پخت نانوايي در صبح  توسط شاطر نانوايي جهت استفاده عموم روي ميز مخصوص قرار خواهد گرفت و در پايان پخت شب نیز توسط شاطر جمع آوري مي شود.با عضویت در کانال تلگرام خنج کهن، از جدیدترین اخبار شهرستان مطلع شوید.


 


۱۹ دي ۱۳۹۵