خروش ضداستکباری مردم خنج در راهپیمایی 13 آبان + تصاویر


مردم همیشه در صحنه خنج در روز مبارزه با استکبار جهانی به صحنه آمده و فریاد "مرگ بر آمریکا" سردادند.

به گزارش خنج کهن، مردم همیشه در صحنه خنج با حضور در راهپیمایی 13 آبان، در روز مبارزه با استکبار جهانی، فریاد "مرگ بر آمریکا" و "مرگ بر اسرائیل" سردادند.

در این راهپیمایی، دانش آموزان خنج با الگوگیری از شهید فهمیده و با بصیرت بالای خود، همگام با علمای اهل سنت و شیعه و همچنین مسئولین شهرستان، مسیر میدان شهرداری تا تالار شهر را با مشت هایی گره کرده علیه مستکبران عالم، طی نمودند.

خنج کهن را در کانال تلگرام دنبال نمایید. 


۱۳ آبان ۱۳۹۵