برجام و آغازی برای استحاله از درون


آمریکایی ها بعد از برجام به دنبال مدل بندی و برجامیزه کردن سایر حوزه های قدرت ایران هستند و تمام تلاششان را می کنند تا ایران را وارد یک خود کنترلی بکنند.

به گزارش خنج کهن، علی ریاحی در یادداشتی در سایت غریو نوشت: یکسال پیش که طی مذاکرات فشرده ایران با 1+5 سند برجام تصویب شد، شاید همگان (به جز برخی بزرگان) فکر میکردند که برجام فقط حاوی یکسری محدودیت ها و امتیازات برای ایران است ولی کسی فکر نمی کرد که مگر می شود آمریکا کاری را انجام دهد و فقط بر این اهداف ظاهری تمرکز داشته باشد.

یقیناً با بررسی روند مذاکرات و آنچه حال می بینیم گزاره ای از نتایج مذاکرات به جز هدف تغییر رفتار ایران نمی بینیم و نباید شک کرد که هدف اصلی دشمنان نظام هم از این مذاکرات همین تغییر رفتار و راهبرد بوده است؛که به خوبی اندیشکده جیمز پیکر بیان میدارد که ایران در حال تغییر است و توافق هسته ای بیشتر محصول این تغییرات است تا علت آن و ساده لوحانه است که فکر کنیم که رویکرد آمریکا نسبت به ایران صرفا شامل یکسری اقدامات مذاکراتی باشد بلکه باید ریشه در یک استراژی وسیع تر برای مقابله با چالش های برخاسته از سوی ایران و نیز پیشبرد یک برنامه منطقه ای ثبات ساز باشد.


غرب بعد از انقلاب همواره در تلاش بوده اهرم های قدرت انقلاب اسلامی را بگیرد. بعد از توافق هسته ای با توجه به اینکه مدل برجام یک مدل بسیار مبهم و سست برای جمهوری اسلامی به شمار می آید و تا حد زیادی توانسته است اهداف آمریکایی ها را تامین کند،آمریکایی ها درصدد به وجود آوردن برجام های دیگر در مسایل موشکی،منطقه ای،حقوق بشر و... هستند تا بدون دادن هزینه هایی قابل توجه در تمامی ابعاد راهبردی رویکرد جمهوری اسلامی را نیز تغییر دهند.

آمریکایی ها بعد از برجام به دنبال مدل بندی و برجامیزه کردن سایر حوزه های قدرت ایران هستند و تمام تلاششان را می کنند تا ایران را وارد یک خود کنترلی بکنند. یعنی با تغییر محاسبات مسوولین این تفکر را به تصمیم گیرندگان تزریق کنند که برای حفظ برجام باید به گونه ای رفتار کنند که رفتار و اقدامات آن ها در هیچ حوزه ای در تعارض با منافع آمریکا نباشد.

اوباما در یکی از سخنرانی های اخیرش گفته بود که ایران متن توافق را عمل کرده است اما در راستای عمل به روح توافق نیز باید گام بردارد تا بتواند به جامعه جهانی ملحق شود. دقت داشته باشید که منظور اوباما از روح توافق همان مدیریت رفتار ایران است؛یعنی ایران باید به گونه ای عمل و رفتار کند مورد پسند آمریکا باشد.

این روزها که ایران به تعهدات خود در برجام عمل کرده با رفتار آمریکایی ها و با خلف وعده ها و با تحریم های جدید آن ها به تدریج معلوم میشود که منظور آنها از برد چه بوده است. مراد آمریکایی ها از برد در برجام نفوذ در ایران و تغییر رفتار ایران در داخل کشور و منطقه است؛در یک کلام آن ها تصور میکنند برجام پل نفوذ و ورود در امور ایران است.

در پایان لازم است خاطر نشان کنیم که متاسفانه در بخشی از بدنه مسوولین نظام این اشتباهات محاسباتی و نفوذ های جریانی و موردی به وضوح دیده می شود و امیدواریم که برخی مسوولین واداده غرب پرست هرچه زود تر بر سر عقل بیایند و به نصایح ناخدای کشتی انقلاب اسلامی که حکیمانه همواره این کشتی را هدایت کرده است گوش فرا دهند تا روزی نیاید که از کرده خود پشیمان گردیم.
 


۱۵ شهريور ۱۳۹۵