پیوستن اقشار مختلف مردم خنج به کمپین "ما اسرائیل را بر می چینیم"


اقشار مختلف مردم خنج در حاشیه راهپیمایی روز جهانی قدس، به کمپین "ما اسرائیل را بر می چینیم" پیوستند.

 


۱۱ تير ۱۳۹۵