فریاد "مرگ بر اسرائیل" اهل سنت و تشیع خنج در راهپیمایی روز قدس


اهل سنت و تشیع خنج همراه با یکدیگر با حضور در راهپیمایی روز جهانی قدس، انزجار خود را از جنایات رژیم صهیونیستی اعلام نمودند. 


۱۱ تير ۱۳۹۵