پیوستن اهل سنت و تشیع خنج به کمپین "ما اسرائیل را بر می چینیم"


اقشار مختلف مردم در خنج با پیوستن به کمپین "ما اسرائیل را بر می چینیم"، انزجار خود را از جنایات رژیم صهیونیستی اعلام داشتند. 


۱۰ تير ۱۳۹۵