احضار مه آفرید خسروی از دیار باقی!


مه‌آفرید امیرخسروی مجرم اصلی فساد 3 هزار میلیاردی، سوم خردادماه سال گذشته اعدام شد؛ سازمان امور مالیاتی در اطلاعیه‌ای وی را بابت رسیدگی به بدهی مالیاتی‌اش احضار کرد.


 


۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۴