کاشت 24 نهال به یاد شهدای شهرستان خنج چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۶- ساعت ۱۰:۴۴
گزارش تصویری: 22 بهمن تماشایی مردم خنج يكشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۶- ساعت ۱۲:۰۱