نظر سنجی

»»آرشیو
به نظر شما اولویت اصلی شورای جدید خنج و شهردار چه باید باشد؟

ایجاد فضای سبز و ساخت پارک و مکان های تفریحی

احداث خیابان های شهر و زیباسازی راه ها

توجه ویژه به ورزش و رشته های ورزشی

توجه به حمل و نقل درون شهری و ایجاد تاکسی های درون شهری